Zhejiang University

关注
昵称:Zhejiang University 用户名:ZJU_China 粉丝数:0.3w 关于:https://t.co/PMjgZzqguS
OS评分 244.9
总榜排名 2579
None排名 561

最新帖文

查看更多
Zhejiang University @ZJU_China
2020-07-31 01:15:10

Dialogue@ZJU:Prof. Bai Qiansheng, director of ZJUMAA. #ZJUdialogue @InZhejiang http://www.zju.edu.cn/english/2020/0709/c19573a2166095/page.htm … pic.twitter.com/o8tOr9yVb9

翻译

图片
互动 3
喜欢 1
转发 0
回复 2
Zhejiang University @ZJU_China
2020-07-30 01:15:10

'ZJU's Innovation & Entrepreurship. #ZJUstudents @InZhejiang http://www.zju.edu.cn/english/study_innovation/list.htm … pic.twitter.com/V92HA922e5

翻译

图片
互动 4
喜欢 2
转发 1
回复 1
Zhejiang University @ZJU_China
2020-07-29 01:15:07

#ZJUandbeyond: ZJU's Social Engagement Network. Zijin Innovation Hub. #ZJUandbeyond @InZhejiang http://www.zju.edu.cn/english/19969/list.htm#tabs … pic.twitter.com/twIW7g13lq

翻译

图片
互动 8
喜欢 4
转发 1
回复 3

相关文章

在线客服

OneSight海外社交媒体运营工具,现推出永久免费版!

免费注册 免费注册